Domy energooszczęde


Budownictwo energooszczędne jest formułą projektowania i budowania umożliwiającą uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego i budowę budynku o niskim zużyciu energii niezbędnej do ogrzewania i grzania ciepłej wody użytkowej.
Obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną osiąga się poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej i odpowiednich okien ciepłochronnych, unikanie mostków termicznych oraz zachowanie "szczelności budynku".

 

Domy energooszczędne:

- konsumują 3-5 razy mniej energii do ogrzewania,

- kosztują tylko 5-6% więcej od standardowych i różnica ta z roku na rok maleje.

 

Obecnie NFOŚiGW, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, wprowadził ułatwienia w realizacji dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych.

 

Bardziej szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie NFOŚiGW pod linkiem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domy-energooszczedne/

 

 

Przykład zrealizowanego przez naszą firmę domu energooszczędnego: http://www.budowane.pl/budownictwo-jednorodzinne/poznan--os--literackie-i